Lige nu ser du Dansk (DA) version af siden. Vælg sprog

Gæster med mentale eller kognitive handicaps

Disneyland® Paris tilbyder en række services, der kan hjælpe gæster med mentale eller kognitive handicap med at nyde hvert et magisk øjeblik af deres ophold.

Services i Disney-parkerne

Efter ankomst til Disney®-parkerne skal du fortsætte til Donald Desk, City Hall eller Studio Services med din(e) ledsager(e) - en af dem bør være et gyldigt person på mindst 15 år.
En Disneyland® Paris-medarbejder i receptionen vil give dig information om adgangsforhold til forlystelserne og, om nødvendigt, et særligt adgangskort.
For at modtage et Priority Card skal du fremvise dit ledsagerkort eller en lægeerklæring (For flere oplysninger, se Tilgængelighedsguide til Disney® Parks).

For flere oplysninger, se Tilgængelighedsguide til Disney® Parks.

Adgang til forlystelser

Disneyland Paris udsteder to forskellige typer adgangskort (Priority Card og Easy Access Card), som giver gæster med handicap eller særlige behov adgang til visse forlystelser via specialtilpassede indgange. For flere oplysninger, se Tilgængelighedsguide til Disney® Parks. Hver enkelt forlystelse har bestemte adgangsforhold.

Priority Card: til gæster med handicap (alle med et officielt registreret handicap)
Easy Access Card: til gæster med midlertidige sygdomme

Hvis kortindehaveren ikke skal prøve forlystelsen, skal ledsagerne benytte standardkøen.

For flere oplysninger, se Tilgængelighedsguide til Disney® Parks.

Advarsel

Af sikkerhedshensyn skal alle gæsterne være ledsaget af mindst en rask og rørig person, et gyldigt person på mindst 15 år i stand til at hjælpe dem. Dette er relevant for alle gæster med:

Begrænset mobilitet eller synshandicap (blinde)
Mentalt eller kognitivt handicap*
Adfærdsforstyrrelse eller autisme*
Indlæringsvanskeligheder*

*med undtagelse af visse forlystelser, hvor personen kan ledsage flere personer med handicap (Se de specifikke detaljer for hver forlystelse)

Vi gør opmærksom på, at nogle forlystelser har områder med begrænset lys, blinkende lamper eller høje lydeffekter. Ledsagere bør være særligt opmærksomme på disse forhold, når de forbereder deres ophold.

For flere oplysninger, se Tilgængelighedsguide til Disney® Parks.

Obligatorisk dokumentation ved ansøgning om adgangskort

Priority Card: til gæster med handicap (alle med et officielt registreret handicap).

 • Franske statsborgere: invalidekort; handicappet persons prioritetskort; invalidekort til siddepladser i offentlig transport; krigsveterankort; europæisk invalideparkeringsskilt.
 • Statsborgere fra andre lande: invalidekort; europæisk invalideparkeringsskilt; anden officiel dokumentation fra landet, hvor personen er statsborger; krigsveterankort; lægeerklæring (originalt dokument) på enten fransk eller engelsk, der skal være udstedt inden for de seneste tre måneder samt være underskrevet og stemplet af lægen som bekræftelse på, at personen har et permanent handicap.
Easy Access Card: til gæster med midlertidige sygdomme og gravide.
 • Lægeerklæring (originalt dokument) på enten fransk eller engelsk, der skal være udstedt inden for de seneste tre måneder samt være underskrevet og stemplet af lægen som bekræftelse på, at personen har en midlertidig sygdom (f.eks. har en kropsdel i gips eller for nylig har gennemgået en operation) eller er gravid.

Vigtig information

Disse kort udstedes på baggrund af de oplysninger, du giver os. Det er afgørende, at disse oplysninger er korrekte, da de bruges til at bestemme eventuelle adgangsbegrænsninger og således har stor betydning for din og dine ledsageres sikkerhed. Disneyland® Paris fraskriver sig ethvert ansvar, hvis du giver forkerte oplysninger ved ansøgning om et adgangskort.

Kortene er strengt personlige, og du kan blive bedt om at fremvise gyldig legitimation. Adgangskort tilhører Disneyland® Paris og kan inddrages i tilfælde af misbrug. Hvis du, som kortindehaver, ikke skal prøve forlystelsen, skal dine ledsagere benytte standardkøen. Vi kan ikke garantere din berettigelse til et af disse kort.

Ledsagere

Højst 4 personer

Alle ledsagere skal være til stede, når kortet udstedes.

Ledsagere skal omfatte mindst et gyldigt person på mindst 15 år, der er i stand til at hjælpe dig, hvis du:
- er bevægelseshæmmet
- er synshæmmet
- har et psykisk handicap*
- har autisme eller adfærdsvanskeligheder*

* Ved visse forlystelser kan flere gæster med denne type handicap ledsages af en enkelt hjælper.

Af sikkerhedsgrunde accepterer visse forlystelser kun én gæst med handicap ad gangen. Se de specifikke detaljer for hver forlystelse.
Hvis kortindehaveren ikke skal prøve forlystelsen, skal ledsagerne benytte standardkøen.

Ledsagere forpligter sig til at varetage deres ansvar fuldt ud under besøget i Disney Parks. Dette indebærer at:

 • følge de instrukser for påstigning, som forlystelsens Cast Member giver
 • blive sammen med den handicappede gæst under hele turen
 • hjælpe ved overflytning samt på- og afstigning
 • hjælpe ved evakuering
 • videregive de skriftlige og mundtlige beskeder og sikkerhedsinstruktioner fra Disneyland® Paris
 • være i stand til at berolige den handicappede gæst, hvis nødvendigt
 • hjælpe den handicappede gæst med at vælge passende forlystelser
'GODT TIP' Gratis entrébillet til Disney Parks til én ledsager ved fremvisning af officiel dokumentation vedrørende gæstens handicap.

Butikker

Alle butikkerne i Disneyland® Paris har gode adgangsforhold. Tøv ikke med at spørge en medarbejder, hvis du har brug for hjælp eller yderligere information.

Yderligere oplysninger a11y.opensDialog

Service for gæster

 • Services for adgangsforhold

Hvor kan du finde information: Gæster med mentale eller kognitive handicaps

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip
 • Har du nogle spørgsmål til vores produkter eller tilbud? Ring til vores rådgivere på
  701 20 212
 • Internationale takster kan gælde, priser kan variere afhængigt af udbyder
Footer Links
© Disney/Pixar © & TM Lucasfilm Ltd. © MARVEL. Alle rettigheder forbeholdes